Forfatter Lars Berg fra Hillesøy, som på 30-tallet protesterte mot Stalins utrenskninger og lenge har advart mot nazismen, blir arrestert av Rinnanbanden etter deltakelse i motstandsarbeid. Han sitter i fangenskap ut krigen, for det meste på Grini. (04.12.1942)

I Bergen har en ung mann opprettet en «hjemmenes sentral» hvor familier kan henvende seg når de trenger en håndsrekning, for eksempel til julerengjøring, vedhugst, barnevakt og liknende. På den måten kan husmødre avlastes og få tid til å gjøre innkjøp, stå i kø og så videre. Det er mest elever fra høyere skoler som tar slike jobber. (04.12.1942)