Kitty Lorange blir arrestert etter flere ganger å ha vært i konflikt med Henry Rinnan. Hun blir nå vurdert som en sikkerhetsrisiko av Rinnan og Sicherheitsdienst. Påtrykk fra Ivar Grande gjør at hun unngår likvidering. Først plasseres hun på Grini, og senere sendes hun som NN-fange til kvinneleiren i Ravensbrück. (26.12.1942)