Mange kvinner har stått forgjeves i kø for å få kjøpt ull- eller silkestrømper. Fra nå av skal alle være sikret et par, i hvert fall hver andre eller tredje måned. Trikotasjeforretninger skal ved hvert salg stemple kleskortet med firmastempel og dato. Deretter må det gå minst to måneder før det igjen kan kjøpes damestrømper på kortet. (11.12.1942)

Det meldes om at lofotfiskere som deltar i sesongen 1943 vil få tildelt et fjerde tilleggskort for mel og brød, dessuten 20 gram kaffetilsetning, 25 gram tobakk og 200 gram sirup per mann per uke. (11.12.1942)

Garvede fiskeskinn blir nå rasjonert. Kjøp og salg av slikt skinn som skal benyttes til skotøy, kan bare finne sted etter innhentet tillatelse fra Norges Lærstyre. (11.12.1942)

«Pakker og atter pakker på postkontoret. Pakketrafikken i år omtrent det dobbelte av i fjor», skriver en Oslo-avis. (11.12.1942)