En rutebuss fra Karmøyruta mister bremsene i bakken ned mot ferjeleiet i Salhus. Bussen er full av folk og treffer to tyske soldater som står vakt ved bommen. De to soldatene og to busspassasjerer omkommer. (31.12.1942)

I sin nyttårstale skisserer utenriksminister Trygve Lie hovedlinjene i Norges fremtidige utenrikspolitikk. Han uttrykker håp om nordisk samarbeid og påpeker at nordiske land ikke vil bestå som selvstendige nasjoner hvis de ikke inngår et organisert samarbeid med andre frie folk. (31.12.1942)

Kirkenes blir igjen utsatt for russisk bombeangrep etter nesten daglige flyalarmer i desember. Midt på dagen blir det tyske SIPO-kvarteret truffet. (31.12.1942)

Årets siste nummer av Norsk Lovtidende inneholder en midlertidig lov om arbeidsplikt. Ministerpresidenten kan treffe beslutning om at enhver som har bopel eller opphold i visse fylker kan pålegges å utføre arbeide og å stille trekkraft til rådighet når viktige samfunnsinteresser krever det. Fylkesmannen gir instruks om hvem som skal pålegges arbeide. (31.12.1942)