Generalmajor Carl Gustav Fleischer blir av Kongen i statsråd i London tildelt Krigskorset med sverd “for fremragende planlegging og ledelse av operasjoner under felttoget i Nord-Norge 1940”. (18.12.1942)