Generalmajor Carl Gustav Fleischer blir av Kongen i statsråd i London tildelt Krigskorset med sverd «for fremragende planlegging og ledelse av operasjoner under felttoget i Nord-Norge 1940». (18.12.1942)