Også tyskerne feirer jul. Her fra Luftwaffes flyfotoavdeling på Høybuktmoen flyplass. En egen skvadron med Junkers 88-fly brukes til å fotografere fiendtlig territorium. (24.12.1942)