Statsminister Nygaardsvold er usikker på stemningen i Norge, og fordi han er villig til å ofre svært mye for å opprettholde den nasjonale enheten i motstandskampen, gir han i en radiotale i dag etter for noe av presset ved å erklære at regjeringen vil søke avskjed straks konge og regjering vender hjem. Også innad i London-regjeringen inntar Nygaardsvold en nesten selvutslettende holdning for å hindre den i å revne. Særlig i forhold til de borgerlige statsrådene, som regjeringen er utvidet med, demper han sin egen politiske profil for å holde regjeringen samlet. (25.12.1942)

Fisker Knut Anfinn Telle, som ble arrestert i Telavåg i april og sendt via Bergen og Grini til Tyskland, dør i Sachsenhausen 27 år gammel. (25.12.1942)