I sin nyttårstale skisserer utenriksminister Trygve Lie hovedlinjene i Norges fremtidige utenrikspolitikk. Han uttrykker håp om nordisk samarbeid og påpeker at nordiske land ikke vil bestå som selvstendige nasjoner hvis de ikke inngår et organisert samarbeid med andre frie folk. (31.12.1942)