London-Nytts julenummer omtaler jødeforfølgelsene i Europa. De nordmenn som har deltatt, blir fordømt på det kraftigste. «Vi kan ingenting annet enn å vente og være trofaste», lyder det oppgitt. Først 6. januar blir deportasjonen med Donau 26. november rapportert av eksilregjeringen offentlig. (23.12.1942)

Nordmenn går ei mager jul i møte. Av matvarer er det bare fisk og egg som ikke er direkte rasjonert, men det hjelper lite når tilførslene av fisk er svært ustabile. Brensel er det heller ikke så flust med. Heldigvis blir vinteren mildere enn de to første krigsvintrene. (23.12.1942)