DS Ingerfem av Bergen torpederes og senkes av en tysk ubåt i Nord-Atlanteren. Mannskapet kommer seg i to livbåter, men 36 mann omkommer. (29.12.1942)