Avisen Håndslag, som lages i Sverige, finansieres av den norske legasjonen i Stockholm og smugles over grensa til Norge, skriver igjen om at alle mannlige jøder i Norge har blitt arrestert og at kvinnene har blitt pålagt meldeplikt. Avisen skriver også at de arresterte skal sendes «videre på tvangsarbeid, enten i Nord-Norge eller i Polen». (21.11.1942)