Jødiske kvinner og barn samt innlagte jøder på sykehus blir arrestert. Jødiske menn er i hovedsak arrestert for noen uker siden. Eldre menn, som etter ordre fra Quisling ble frigitt tidligere i måneden, blir arrestert på nytt. (25.11.1942)