MS Prins Harald av Oslo torpederes av en tysk ubåt vest for Gibraltar. Skipet sprenger i luften etter en halvtime. To nordmenn og én britisk skytter omkommer. Konvoiens redningsskip setter de overlevende i land i Gibraltar. (20.11.1942)

Det opplyses om at de som melder seg frivillig til vedhogst vil få samme ekstrarasjoner som vanlige skogsarbeidere samt anledning til å kjøpe en ekstra favn ved. De får også fri reise og lønn under arbeidet. (20.11.1942)

Det går ut melding om at alle garasjer skal registreres: Den som eier eller leier garasje skal sende inn opplysninger om dette på et fastsatt skjema. (20.11.1942)

«Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer» opprettes i Oslo, og de oppnevner 63 bobestyrere rundt om i landet. Quisling utnevner Egil Reichborn-Kjennerud som leder. Styrets oppgave er å administrere alle jødiske eiendeler som blir inndratt. Jødenes konfiskerte hjem og bedrifter blir kalt «jødebo» og betraktes som konkursbo. Likvidasjonsstyret holder først til i en leilighet på Marienlyst, beslaglagt fra en jødisk familie. Etter hvert flytter styret til Grensen 16 i Oslo sentrum. Bladet Hirdspeilet skriver:

(20.11.1942)

DS Gunda av Farsund/Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt nordøst for Durban i Sør-Afrika. Av besetningen er det bare åtte indere som redder seg på en flåte. De øvrige omkommer: Fire nordmenn, en polakk, en svenske og 32 asiatiske mannskaper. (19.11.1942)

Rundt 20 jøder fra Grini deporteres med lasteskipet MS Monte Rosa. De fleste i denne transporten ble arrestert i august og september. På denne turen er det i alt 223 fanger fra Norge sammen med 700 tyske soldater. Ingen av jødene overlever. (19.11.1942)

Et klipp fra NS-avisa Fritt Folk, som handler om meldeplikten for jøder, blir oversendt fra legasjonen i Stockholm til eksilregjeringen i London. På dette tidspunktet er jødiske menn over 15 år arrestert, jøders formuer er beslaglagt og jødiske kvinner er pålagt daglig meldeplikt hos nærmeste politimyndighet. (19.11.1942)

Operasjon Freshman: To Halifax-bombefly som tauer hvert sitt glidefly kommer inn over Norge med britiske ingeniørsoldater om bord. Soldatene skal droppes i nærheten av Møsvatn, der de fire karene fra Kompani Linge er forberedt på å ta imot dem. Målet er sabotasje mot Norsk Hydros anlegg på Vemork. Flyene begynner imidlertid å ise og må etter hvert gjøre vendereis. Det ene trekkflyet og begge glideflyene styrter ved Lysefjorden, ved Egersund og i Hæstadfjellet. Til sammen dør 41 personer i denne mislykkede aksjonen. Enkelte overlevende blir drept av tyske soldater som finner dem. Den norske «Grouse»-gruppen må dermed tilbringe lang ventetid på sitt skjulested på Hardangervidda. De overlever vinteren hovedsakelig på reinsdyr, inkludert mageinnhold som de varmer opp under tilnavnet «gørr». Dette blir etter jul supplert med litt smør, mel, sukker og poteter. (19.11.1942)

Korvetten Montbretia fra den norske marinen synker etter to torpedotreff mens den seiler i konvoi i Nord-Atlanteren. Harald von Krogh Nilsen fra Bergen er én av de 47 som omkommer. 27 mann overlever. Korvetten har vært i kamp med tyske ubåter i to døgn. (18.11.1942)

MS Tortugas av Tønsberg blir torpedert og senket av en tysk ubåt øst for Barbados, på reise fra Calcutta og Table Bay til Trinidad og Clyde med stykkgods. Ingen blir skadet, men maskinsjefen tas som fange. (18.11.1942)

I ly av nattemørket har patruljefartøyet Bodø nærmet seg Jøssingfjorden. For andre gang skal man forsøke å ilandsette en styrke på 30 Linge-karer som skal kapre en fiendtlig konvoi som ligger ved Abelsnes. Fartøyet blir imidlertid anropt med blinksignaler fra en kystvaktstasjon, og kapteinen går ut fra at Bodø har blitt oppdaget. Ilandsetting blir derfor umulig, og Bodø må nok en gang gjøre vendereis. (18.11.1942)

Igjen har det vært et stort pelstyveri i Oslo. Skinnkåper og sølvrevskinn til en verdi av flere tusen kroner er stjålet fra Markveien 30. (17.11.1942)

Etter de første massearrestasjonene av jøder, innfører Quisling lov om meldeplikt for jødene. Loven følger det tyske Nürnberg-prinsippet, med inndeling i full-, halv- og kvartjøder. Han gir en frist på to uker fra i dag til å registrere seg. Fulljøder er definert som «minst 3 av rase fulljødiske besteforeldre», alle medlemmer av et mosaisk trossamfunn og alle halv- eller kvartjøder gift med en fulljøde. Halvjøder er de som har «2 av rase fulljødiske besteforeldre» og kvartjøde de som har «1 av rase fulljødisk bestefar eller bestemor». Sjef for Statspolitiet, Karl Marthinsen, skriver i et notat:

(17.11.1942)

Ole Hermandsen fra Åmot dør i Sachsenhausen. Han har vært ordfører og kommunesekretær inntil han ble avsatt av tyskerne i 1940 og arrestert i juni 1941. Hermandsen etterlater seg kone og to barn. (17.11.1942)

I en rapport fra pressekontoret ved Stockholmslegasjonen gis en beskrivelse av arrestasjonene av jødene: «Antakelig er det i Oslo arrestert mellom 300 og 400. Ikke så mange var gått i dekning som fra først av antatt.» Videre: «Ifølge et forlydende skal mannlige jøder over 65 år slippe ut igjen». (16.11.1942)

Det skjer stadig ulykker på grunn av blendingsforskriftene. I Risør har to personer i mørket gått utenfor kaien og havnet i sjøen, men heldigvis ble begge reddet. Myndighetene innskjerper nå bestemmelsene om at alle fremspring og hindringer – trapper, rekkverk, trær, hushjørner m.v. – skal merkes tydelig med hvit maling. Unnlatelse av å gjøre dette medfører straffeansvar. (16.11.1942)

Hitler sender ut en ny ordre om «ytterligere forsterkning av våre styrker i Norge». Han betrakter de alliertes landgang i Nord-Afrika som en ren skinnmanøver; det store støtet vil komme mot Norge. Han vet imidlertid ikke at Churchill har gitt avkall på sin yndlingsplan – «Operasjon Jupiter», invasjonen i Nord-Norge. Hitlers innskjerpelse av tiltakene i Norge kommer delvis som resultat av general von Falkenhorsts oppfatning om at britene har lykkes godt med flere raids mot norskekysten. (15.11.1942)

Selv de tyske myndigheter synes pultost er for grusomt. Her fra Drammens Tidende, 1942.

(Sakset fra Erfaren Jomfru Ønskes Strax)

Det kommer ordre fra Berlin om at også jødiske kvinner og barn i Norge skal arresteres. Det går imidlertid noen uker før så skjer. (14.11.1942)