De siste lærerne som har vært på tvangsarbeid i Kirkenes kommer med tog tilbake til Oslo. De er preget av store anstrengelser etter å ha arbeidet i skift, hatt primitivt husvære og utilstrekkelig mat. Lærerne blir møtt av pårørende og kolleger som står langs en passasje fra inngangen og utover på perrongen. Ved ankomsten synger mange pårørende nasjonalsangen, men stanses av andre slik at politiet ikke skal få grunn til å rydde Østbanehallen. (21.11.1942)