Jødefiendtlige slagord kan ses på enkelte bygninger og vinduer, men det er ikke spesielt vanlig. (23.11.1942)