Leder for «kontoret for jødespørsmål», SS-Hauptsturmführer Wilhelm Wagner, gir statspolitisjef Karl Marthinsen beskjed om at alle jøder med J i sine legitimasjonskort og deres familier skal «evakueres» og at skip skal skaffes for denne transporten. Avgang skal være fra Oslo 26. november klokken 15:00. Wagner og Marthinsen planlegger aksjonen i et møte på kvelden sammen med flere representanter fra statspolitiet. Som resultat av møtet intensiveres arrestasjonene av jødiske kvinner og barn, i tillegg til de menn som allerede er arrestert. (24.11.1942)