Politiet i Trondheim får ordre om å samle de gjenværende jødene i byen og sende dem sammen med jødene på Falstad til Oslo. Ordren kommer fra tysk politi i byen under ledelse av Gerhard Flesch. (24.11.1942)