DS Donau rekvireres av tyskerne for deportering av jøder. Gestaposjef Hellmuth Reinhard melder til Adolf Eichmanns kontor i Berlin at en skipslast jøder skal sendes til Stettin. Bildet viser Donau liggende ved kai i Oslo. (25.11.1942)