Den Midlertidige Kirkeledelses protest mot arrestasjonen av de mannlige jødene, forfattet av Ole Hallesby og lederskapet i DMK, leses opp i mange av landets kirker. Protesten har overskriften «Kirkens Hebreerbrev», en tittel som har referanse til Hebreerbrevet i Det nye testamente der de kristne strekker ut en hånd til jødene. I protesten står det blant annet:

(22.11.1942)