I forbindelse med unntakstilstanden i store deler av Trøndelag innføres portforbud fra kl. 20 til kl. 05. Teatre og kinoer stenges, møter og forsamlinger blir forbudt og alt salg av spirituosa stoppes. (06.10.1942)

Terboven sammenkaller til et møte på torvet i Trondheim, der han holder en flammende tale mot «verdensjødedommen». Han setter samtidig i gang en storstilt aksjon hvor norsk og tysk politi, assistert av soldater fra Wehrmacht, kontrollerer 12 857 personer og 3372 kjøretøyer, gjennomsøker 1434 hus og gårder og arresterer et hundretalls personer. Han gir samtidig ordre om at alle mannlige jøder over 15 år i Trøndelag og Grane skal arresteres og sendes til Falstad. (06.10.1942)

Alt salg av tobakk i Trondheim og Strinda blir stoppet med øyeblikkelig virkning som ledd i unntakstilstanden. Unntatt er «den arbeidende del av befolkningen». Senere blir det fastsatt særskilte rasjoneringsbestemmelser for distriktet. Bare visse yrkeskategorier får rett til å kjøpe tobakk. Frontkjempere får dobbel rasjon. (06.10.1942)

I forbindelse med unntakstilstanden i Trøndelag blir ti kjente nordmenn fraktet til Falstad og henrettet: Åtte fra Trondheim, én fra Orkanger og én fra Ålesund. De blir henrettet uten dom, men «som soning for flere sabotasjeforsøk». De henrettede er: Redaktør av Arbeideravisa Harald Langhelle, kaptein Finn Berg, banksjef Gunnar S. Birch, bygningsleder Peder Eggen, disponent og fenrik Hans K. Ekornes, teatersjef Henry Gleditsch, ingeniør Hirsch Komissar, skipsmegler Per T. Lykke, overrettssakfører Otto B. A. Skirstad og overrettssakfører Gunnar B. Aakrann. (06.10.1942)

Faren til ett år gamle Nils Arne Eggen, Knut, blir sammen med ni andre trøndere arrestert av tyskerne i forbindelse med unntakstilstanden. Det blir etter hvert klart at feil person er arrestert. Knut slipper dermed fri. (06.10.1942)

En stor unntakstilstand blir iverksatt i hele Nord-Trøndelag og deler av Sør-Trøndelag, inkludert Trondheim, etter Majavatn-tragedien og aksjonen mot Fosdalens Bergverk i Malm i Nord-Trøndelag. Unntakstilstanden omfatter også Grane herred i Nordland, der Majavatn ligger. (06.10.1942)