Det tyske skipet MS Palatia blir angrepet utenfor Lindesnes av fire Hampden fra Royal New Zealand Air Force etter at det har kommet til Kristiansand fra Stettin med omtrent 1000 sovjetiske krigsfanger. Disse fangene er ment å transporteres videre til Ålesund for å bygge tyske installasjoner og festningsverk. 132 vaktsoldater er også om bord, og skipet har et mannskap på 34 inkludert den norske losen Johannes Sandvik fra Stavanger. Etter at Palatia blir truffet av en flytorpedo, forsøker krigsfanger og soldater å redde seg i livbåter, på flåter og på vrakgods. En tysk ubåtjager plukker opp så mange som mulig, men prioriterer tyskere. Etter 25 minutter går skipet ned. 233 mennesker reddes, mens 986 omkommer. Den norske losen omkommer også. I dager og uker etter forliset driver lik i land på Listastrendene. (21.10.1942)

Statsminister Nygaardsvold og andre regjeringsmedlemmer i London har en konferanse med fire sjømannsprester som har klaget over at lønningene i sjøfartsadministrasjonen er for høye i forhold til lønningene i den norske handelsflåten. Prestene påpeker at sjøfolkene løper en betydelig større risiko enn funksjonærene i administrasjonen, og en av dem bruker ordet «blodpenger» om administrasjonens lønninger. Statsministeren erklærer at han og hele regjeringen, når de er tilbake i Norge, vil ta ansvaret for de lønninger som har vært fastsatt for administrasjonen. (21.10.1942)