Sigrid Helliesen Lund, som er aktiv i motstandsarbeidet, er én av dem som mottar en telefon om «de store pakkene» – de mannlige jødene. Umiddelbart bidrar hun til å sende mange ut for å varsle jødiske familier i Oslo. En del kommer seg dermed vekk før arrestasjonene begynner i løpet av natten. (25.10.1942)

I løpet av kvelden og natten går det ut varsel til mange jøder om en nært forestående aksjon; mange jøder forlater boligene sine, de fleste av dem begir seg mot Sverige, mens noen skjuler seg i bygder rundt omkring. Noen drar hjem eller blir hjemme i tro på at det dreier seg om en kortvarig aksjon; ikke sjelden har tyskerne etter tidligere aksjoner sluppet jøder fri etter at de hadde sittet inne en tid. Dette har skapt en følelse av at slike aksjoner ikke har vært annet enn trakasserier. (25.10.1942)

Gulbrand Lunde, hans kone og fylkesfører Astrup har reist fra Ålesund. De ankommer fergestedet Våge ved Romsdalsfjorden på vei mot Åndalsnes og sitter sovende i baksetet i påvente av at fergen skal gå. Bilen havner i vannet og både Lunde og hans kone drukner, mens fylkesfører Astrup kommer seg ut av bilen og opp av vannet. Sjåføren, hirdmann Rolf Brennford, gikk ut av bilen før den gled i vannet. Dødsfallene blir etterforsket som mistenkelige, og noen konkluderer med at det er et attentat iscenesatt av tyskerne for å bli kvitt en brysom minister. Lunde har vært NS’ fremste taler og regnes som et følbart tap for NS-styret. NTB beskriver hendelsen slik:

(25.10.1942)

NS’ høststevne i Ålesund avsluttes med propagandamarsj av hirden og NS’ Ungdomsfylking gjennom byen, før minister Gulbrand Lunde og fylkesfører Astrup taler i Løvenvold kino. (25.10.1942)

MS Primero av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt utenfor Trinidad. Torpedoen treffer maskinrommet og dreper to mann der. 40 overlevende kommer seg til land i Trinidad. (25.10.1942)

Serberleiren i Beisfjord blir leir for sovjetiske krigsfanger. 748 av serberfangene, 83 prosent av dem, er døde siden ankomsten i juni, og de resterende blir nå overført til leirene Korgen og Osen. Leirens styre overtas etter hvert av Wehrmacht, og arbeidsforholdene blir litt bedre enn under SS-styret. På det meste vil det være 1600 sovjetiske krigsfanger her. (25.10.1942)

Det kommer ordre fra Berlin om å arrestere alle norske mannlige jøder over 15 år som har legitimasjonskort med «J»-stempel. De skal transporteres til Kirkeveien 23, Oslo. Det er statspolitisjef Karl A. Martinsen som på formiddagen bringer ordren videre til alle politikamre i Norge. Alle voksne «jødinner» pålegges meldeplikt. Arrestasjonene skal skje fra i morgen og er planlagt i lengre tid, men hendelsen med Arne Hvam blir brukt som påskudd. (25.10.1942)