Det jødiske ekteparet Rachel og Jacob Feldmann forsøker å rømme til Sverige og får hjelp av to grenseloser. Underveis blir de drept av de to losene som skulle føre dem til grensen. Drapet finner sted ved Skrikerudtjern i Trøgstad, og losene tar et større pengebeløp og et gullur fra de drepte før likene senkes i tjernet. Det tar et helt år før likene blir funnet og saken blir kjent. Det sies at losene mente ekteparet ikke ville klare en marsj til grensen og at losene heller ikke ville føre dem tilbake til Oslo av frykt for at flyktningruten ville bli røpet om de ble tatt. (27.10.1942)