Hele tobakkskvoten for november måned fra Tiedemanns Tobakksfabrik til Grimstad by har blitt stjålet. Det hersker stor sorg i byen, og man håper at tyvene blir fakket. (30.10.1942)