Gerhard Flesch beordrer all eiendom tilhørende jøder i Trondheim beslaglagt, etter at alle mannlige jøder over 15 år i området ble beordret arrestert og sendt til Falstad. (12.10.1942)

Rikskommissær Terboven kommer med okkupasjonstidens strengeste forordning: Dødsstraff for å lytte på andre enn tyskkontrollerte radiokanaler, for å forlate landet uten tillatelse og for lesning av illegale aviser. Forordningen kommer til å få merkbare følger for den illegale pressevirksomhet. Noen få aviser slutter helt å utkomme, og en rekke aviser innskrenker opplaget og nøyer seg med sjeldnere utgivelser. (12.10.1942)

Unntakstilstanden i Trøndelag og Grane i Nordland blir opphevet. Motstandsorganisasjonen i Nordland blir imidlertid ikke knust. En del må rømme fra landet, men mange holder stand og flere av instruktørene fra England blir også værende i Norge. Tyskerne saumfarer fjellene med patruljer, sperrer veier og fjorder, men får ikke tak i «de engelske agenter». (12.10.1942)