MK Arthur, som er på vei fra Shetland for å forsøke å senke Tirpitz ved hjelp av torpedoer fra dvergubåter, har ankommet norskekysten. Målet er å losse dvergubåtene og slepe dem mot målet innerst i Trondheimsfjorden. Leif Larsen, som har fraktet mange flyktninger mellom Norge og Shetland, er leder for oppdraget, på vegne av den britiske marines Experimental Submarine Flotilla. (28.10.1942)