MK Arthur har losset dvergubåtene og begynt å slepe dem inn mot målet Tirpitz i Fættenfjorden. Det blåser imidlertid opp til storm, og begge «Chariotene» sliter seg og synker til bunns. Leif Larsen må dermed avbryte oppdraget. Han og mannskapet senker MK Arthur og drar over til Sverige. Leif Larsen får senere Krigskorset for denne dåden fordi han kom seg langt forbi fiendens linjer og bare var 16 kilometer fra Tirpitz da stormen kom. (31.10.1942)