NS-avisa Fritt Folk forsvarer loven om inndragning av jøders formuer på bakgrunn av drapet på Arne Hvam. De skriver blant annet:

(27.10.1942)

Restauranter i Oslo plyndres: På fredag forsvant blant annet to duker, 41 vinglass, diverse bestikk, saltkar og servietter fra en sentrumsrestaurant. (27.10.1942)

Politipresidenten i Oslo advarer om at elektrisk strøm vil bli avstengt hos abonnenter som begår grovt brudd på blendingsforskriftene. (27.10.1942)

Det er innført en lov om tvungen avståelse av ved, tømmer, torv og generatorbrensel til det offentlige når Landbruksdepartementet finner dette nødvendig. Bøk, or og selje skal brukes til generatorknott og ikke til vanlig brensel. (27.10.1942)

Det jødiske ekteparet Rachel og Jacob Feldmann forsøker å rømme til Sverige og får hjelp av to grenseloser. Underveis blir de drept av de to losene som skulle føre dem til grensen. Drapet finner sted ved Skrikerudtjern i Trøgstad, og losene tar et større pengebeløp og et gullur fra de drepte før likene senkes i tjernet. Det tar et helt år før likene blir funnet og saken blir kjent. Det sies at losene mente ekteparet ikke ville klare en marsj til grensen og at losene heller ikke ville føre dem tilbake til Oslo av frykt for at flyktningruten ville bli røpet om de ble tatt. (27.10.1942)