Instrumentmaker Atle Gjøsteen fra Oslo blir arrestert etter at noen har angitt ham for å eie en radio. Han blir sendt via Møllergata 19 og Grini til forskjellige NN-leirer i Tyskland før han ender opp i Sachsenhausen og dør i februar 1945. (24.10.1942)

Noen med kontakter i politiet varsler enkelte jøder om at noe fryktelig er i ferd med å skje. Blant annet får familien Century på Majorstua en telefon fra en bekjent på Lillestrøm, som har fått vite fra politiet at aksjoner mot jødene er under oppseiling. Brått får grenselosene mer å gjøre: Familien Century skjuler seg i et høylass på en lastebil før de blir fraktet til Grue Finnskog og får hjelp til å komme seg over til Sverige. Losene blir fra nå av nødt til å gå de mest brukte rutene flere ganger i uka; det blir et slit med mangel på søvn og en stadig angst for å bli tatt. Kanskje ikke uten grunn blir de etter hvert omtalt som «redningsmannskapet i siste krig». (24.10.1942)

NS har høststevne i Ålesund med mellom 150 og 200 deltakere fra alle Sunnmørs-bygdene. Minister Gulbrand Lunde holder to foredrag. Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka:

(24.10.1942)

Quislings regjering utsteder en lov om ekspropriasjon av alle jøders eiendommer og eiendeler. Boligene deres skal forsegles og alle verdier beslaglegges. Gull, sølv, klokker m.m. overtas direkte av tyske myndigheter uten å bli registrert. (24.10.1942)

Etter drapet på Arne Hvam undertegner Quisling en lov som gir myndighetene hjemmel til å gå til arrestasjon av personer «som mistenkes for visse overtredelser» eller som «fremmer folke- eller statsfiendtlige handlinger». Det er alminnelig antatt at loven i første rekke tar sikte på jødene. (24.10.1942)

Drapet på politimannen Arne Hvam blir slått stort opp i Hirdens avis som et «jødisk mordanslag», og det utløser en hevnlyst i det norske okkupasjonsregimet. (24.10.1942)