Signe Engvik blir sjef for Hærens Kvinnekorps i Storbritannia med grad av fenrik. Hun har ingen forutgående militær utdannelse, men har vært på et ti dagers hurtigkurs i regi av den britiske hærens kvinnekorps. I tillegg har hun hatt tre ukers intensiv utdanning hos major Brodin på Maxwelton House. Ved anordning 24. juli ble det innført verneplikt for alle norske kvinner i utlandet mellom 18 og 40 år. (16.10.1942)

Kjernemelk, som tidligere har vært holdt uten rasjoneringen, blir nå rasjonert. Den er en delvis erstatning for skummetmelken, eller blåmelken, som den populært kalles. (16.10.1942)