Wilhelm Stuckart fra det tyske innenriksdepartementet har vært på inspeksjonsreise i Norge og avgir rapport. Han slår fast at 95 prosent av det norske folk er imot Quisling. Selv innen NS er det delte meninger om Tyskland. Det er en voksende motstandsbevegelse. NS har mislykkes i sin politikk, særlig har kirkestriden og aksjonen mot lærerne virket uheldig. NS må på nytt komme under tysk kontroll, fremhever han. (22.10.1942)

Den nazivennlige politimannen Arne Hvam har blitt skutt og drept på toget mellom Sarpsborg og Halden. Mannen som skjøt er Karsten Løvestad, en grenselos fra Trøgstad som har hatt ansvaret for et følge på åtte-ti jødiske flyktninger som skulle føres over grensen. Losen og jødene hopper av toget, men alle blir tatt. Flyktningene blir sendt til Tyskland, mens losen senere blir henrettet. (22.10.1942)