I forbindelse med unntakstilstanden i store deler av Trøndelag innføres portforbud fra kl. 20 til kl. 05. Teatre og kinoer stenges, møter og forsamlinger blir forbudt og alt salg av spirituosa stoppes. (06.10.1942)

Terboven sammenkaller til et møte på torvet i Trondheim, der han holder en flammende tale mot «verdensjødedommen». Han setter samtidig i gang en storstilt aksjon hvor norsk og tysk politi, assistert av soldater fra Wehrmacht, kontrollerer 12 857 personer og 3372 kjøretøyer, gjennomsøker 1434 hus og gårder og arresterer et hundretalls personer. Han gir samtidig ordre om at alle mannlige jøder over 15 år i Trøndelag og Grane skal arresteres og sendes til Falstad. (06.10.1942)

Alt salg av tobakk i Trondheim og Strinda blir stoppet med øyeblikkelig virkning som ledd i unntakstilstanden. Unntatt er «den arbeidende del av befolkningen». Senere blir det fastsatt særskilte rasjoneringsbestemmelser for distriktet. Bare visse yrkeskategorier får rett til å kjøpe tobakk. Frontkjempere får dobbel rasjon. (06.10.1942)

I forbindelse med unntakstilstanden i Trøndelag blir ti kjente nordmenn fraktet til Falstad og henrettet: Åtte fra Trondheim, én fra Orkanger og én fra Ålesund. De blir henrettet uten dom, men «som soning for flere sabotasjeforsøk». De henrettede er: Redaktør av Arbeideravisa Harald Langhelle, kaptein Finn Berg, banksjef Gunnar S. Birch, bygningsleder Peder Eggen, disponent og fenrik Hans K. Ekornes, teatersjef Henry Gleditsch, ingeniør Hirsch Komissar, skipsmegler Per T. Lykke, overrettssakfører Otto B. A. Skirstad og overrettssakfører Gunnar B. Aakrann. (06.10.1942)

Faren til ett år gamle Nils Arne Eggen, Knut, blir sammen med ni andre trøndere arrestert av tyskerne i forbindelse med unntakstilstanden. Det blir etter hvert klart at feil person er arrestert. Knut slipper dermed fri. (06.10.1942)

En stor unntakstilstand blir iverksatt i hele Nord-Trøndelag og deler av Sør-Trøndelag, inkludert Trondheim, etter Majavatn-tragedien og aksjonen mot Fosdalens Bergverk i Malm i Nord-Trøndelag. Unntakstilstanden omfatter også Grane herred i Nordland, der Majavatn ligger. (06.10.1942)

Operasjon Kestrel: Tre Linge-karer har kommet seg inn i kompressorhuset ved Fosdalens Bergverk i Malm i Nord-Trøndelag. De plasserer sprengstoff og brannbomber før de tar vaktmannen med seg. Målet er å stoppe jernmalm-produksjonen, som er viktig for tysk krigsindustri. En halv time senere eksploderer ladningen, og skadene fører til redusert drift i tre måneder. Linge-karene rømmer deretter landet. (05.10.1942)

En rekke norske aviser, blant dem Fædrelandsvennen og Sunnmørsposten, har trykket en artikkel om at Tyskland har gått i bresjen for «å fjerne den evige jøde og snylterne som lik en skadelig basill herjer folkene». I artikkelen, som bærer overskriften «Europa for germanerne», står det også at «nå er det jødene selv som må danse dødsdansen». (04.10.1942)

Fire Kompani Linge-karer blir sluppet i fallskjerm over Nordmarka i Oslo. Oppgaven er å utføre likvideringer og lære opp Milorg-folk til dette. (04.10.1942)

Organisation Todt erkjenner at krigsfanger og sivile fanger, de antatt lettest tilgjengelige arbeidskraftkildene, må dekke 90 prosent av det resterende behovet for arbeidskraft. Dette er et direkte resultat av at tyske OT-arbeidere ikke lenger vil bli overført til Norge. (03.10.1942)

En ny tresprit-tragedie har utspilt seg i Moss. Tre mann er døde etter et drikkekalas. En kvinne døde noe senere. (02.10.1942)

Det innføres rasjonering av ved. På vedkortene for ovnsfyring er det 48 merker; for hvert av disse fås kjøpt en sekk ved. Kortet skal være gyldig ut året. (02.10.1942)

En gruppe fanger fra leiren i Beisfjord har blitt sendt til leire i Korgen og Osen for å bygge på veien over Korgfjellet. 748 av fangene er døde siden ankomsten, hvilket tilsvarer en dødsprosent på 83. (01.10.1942)

Fylkesmannen har kommet med en uttalelse etter det mislykkede britiske flyangrepet mot Victoria Terrasse i Oslo. Han hevder at skylden for «terrorangrepet» ligger hos «ekskongen og emigrantregjeringen». «Jeg har derfor trukket til ansvar de kretser som gjennom sine likesinnede i London er skyld i de tap og skader som er oppstått». (01.10.1942)