Det er innført en lov om tvungen avståelse av ved, tømmer, torv og generatorbrensel til det offentlige når Landbruksdepartementet finner dette nødvendig. Bøk, or og selje skal brukes til generatorknott og ikke til vanlig brensel. (27.10.1942)