De norske jagerne HMS Eskdale og HMS Glaisdale er med i en jagerflotilje som skal avskjære den tyske hjelpekrysseren Komet med eskorte. Jagerne finner hjelpekrysseren, og den og to av eskortefartøyene blir skutt i brann. En britisk MTB sender så to torpedoer som sprenger krysseren i luften. (13.10.1942)

Pågående jødeforfølgelser og -massakrer er omtalt av både BBC, The Times, The Guardian og Daily Mail, og den norske eksilregjeringen har fått flere meldinger om det samme fra legasjonen i Bern. I dag skriver også Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om «utrydningskrigen» mot jødene. (13.10.1942)

Det er stor etterspørsel etter faste eiendommer, men praktisk talt ingen omsetning. Det er mest dødsbo og skiftebo som gir anledning til salg. De strenge prisbestemmelsene hemmer salget, det samme gjelder konsesjonsvilkårene for landeiendommer. (13.10.1942)

En politimann arresteres for å ha skrevet ut seks attester på denaturert sprit; hver av disse lyder på 5-6 flasker. Tre av attestene skal være solgt for god betaling. Politimannens forlovede og en slektning arresteres samtidig og siktes for medvirkning. (13.10.1942)