BAKGRUNN: Sykkelen er krigens store fremkomstmiddel, på grunn av alle reiserestriksjonene ellers. I 1938 ble det produsert 46 190 sykler, mens tallet er omtrent 50 000 i løpet av 1942. I forhold til behovet, er dette alt for få. Gamle sykkelvrak blir dermed plukket frem for reparasjoner i stor stil. Sykkelens popularitet fører til at mange utrente kommer ut på veiene, og uhell inntreffer. Politiet bekymrer seg over folks manglende trafikk-kultur, og det blir startet en kampanje for å lære folk riktig sykling. (10.10.1942)

Den illegale avisen Håndslag, som lages av nordmenn i Sverige og smugles over grensen, skriver om de skjerpede forhold som jødene i Norge blir utsatt for: De er «en del av den systematiske utryddelsespolitikken som Det tredje rike gjennom lang tid har drevet mot Europas jødiske befolkning». Avisen inneholder også en oversikt over jødeforfølgelsene i Nederland, Belgia og Frankrike, og de har i en tidligere utgave skrevet om massehenrettelser av jøder i Polen. (10.10.1942)

Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka: «Klassen min var inne på Moa og tok opp poteter i dag til Sykehuset og byens fattige. Været ble så dårlig at vi reiste igjen kl. 14. Jeg var inne resten av dagen, storm og regn. Det blir nå knapt om brød, merkene strekker ikke til, så en må spare». (10.10.1942)

Syv Linge-karer slippes ned i fallskjerm i nærheten av Dørdalen på Hemneskjølen. De skal forsøke å stoppe utskipningen av kis fra Thamshavn. (10.10.1942)