Med drapet på Arne Hvam har NS fått sin egen martyr: Han ble drept av en motstandsmann – i selskap med to jøder og sammen med ytterligere jøder på vei ut av landet. I dag blir han stedt til hvile på statens bekostning. Hundrevis av nazister deltar, sammen med Quisling, Terboven og representanter fra Gestapo, Oslopolitiet, Statspolitiet, Hirden, Germanske SS-Norge og departementene. (29.10.1942)