DS Nordland fra Vesteraalens Dampskipsselskap blir minesprengt på Saltenfjorden. Minesperringen er lagt ut av en fransk ubåt. 17 nordmenn omkommer, mens fem blir reddet om bord i mindre fartøyer. (19.10.1942)

Landbruksdepartementet har innført leveringsplikt for uberedte sølvrevskinn som pelses i tiden 1. oktober 1942 til 15. april 1943. Bakgrunnen er at Norge må oppfylle eksportavtale med Tyskland om levering av 30 000 skinn. (19.10.1942)

Fire karer fra Kompani Linge har blitt sluppet ut i fallskjerm og landet på Hardangervidda. Det er Jens-Anton Poulsson, Arne Kjelstrup, Knut Haugland og Claus Helberg. Gruppen bærer kodenavnet «Grouse», skal danne en fortropp for britiske spesialsoldater og forberede et angrep mot tungtvannsfabrikken og kraftstasjonen ved Norsk Hydros anlegg på Vemork. (19.10.1942)