Operasjon Kestrel: Tre Linge-karer har kommet seg inn i kompressorhuset ved Fosdalens Bergverk i Malm i Nord-Trøndelag. De plasserer sprengstoff og brannbomber før de tar vaktmannen med seg. Målet er å stoppe jernmalm-produksjonen, som er viktig for tysk krigsindustri. En halv time senere eksploderer ladningen, og skadene fører til redusert drift i tre måneder. Linge-karene rømmer deretter landet. (05.10.1942)