I den innledende fasen av jødearrestasjonene, blir jøder sendt til Berg arbeidsleir utenfor Tønsberg med kuvogner. De ledes inn i leiren av bevæpnede vakter. Fangene blir i dag oppstilt på jordet foran det hvite huset for å høre på leirsjef Leif Brynjulf Lindseths velkomsttale: «Jøder – det er tidens krav at dere er her. Vi skal ikke terrorisere dere, dere skal få den behandling dere selv ønsker. Og ved ethvert forsøk på flukt vil dere bli fylt med bly, eller det blir tatt andre represalier.» Lindseth avslutter sin tale ved å si at dersom noen må late vannet, må de gjøre det nå, senere er det ikke høve til det. (28.10.1942)