Student Harald Mandrup Bugge fra Oslo blir arrestert. Han mener selv at han blir tatt som gissel fordi en bror har flyktet til Sverige og senere til England, men tyskerne sier han har vært med i illegalt arbeid. Han settes først på Møllergata 19 i enecelle og blir senere sendt til Tyskland uten at hans pårørende får vite om det. Fra Sachsenhausen får han sendt et kort hjem, men blir senere overført til Falchensee og dør av sykdom der. (20.10.1942)

Jøden Moritz Jaffe fra Oslo blir arrestert på grunn av en «provokasjon». Han blir fengslet på Grini og blir senere sendt til Tyskland med MS Monte Rosa. Etter dette forsvinner han i Auschwitz. Hans far og tre brødre forsvinner også i løpet av krigen. (20.10.1942)