Organisation Todt erkjenner at krigsfanger og sivile fanger, de antatt lettest tilgjengelige arbeidskraftkildene, må dekke 90 prosent av det resterende behovet for arbeidskraft. Dette er et direkte resultat av at tyske OT-arbeidere ikke lenger vil bli overført til Norge. (03.10.1942)