Avisene skriver: «Effektiv blending skal nå gjennomføres i Stor-Oslo. Minstestraffen er 100 kroners bot, med fengselsstraff i gjentakelsestilfelle». Kravet er at det ikke skal komme noe lys fra vinduene. (26.10.1942)

Statspolitiet, Germanske SS-Norge og politiet rundt omkring i Norge har tidlig om morgenen gått til aksjon for å arrestere alle mannlige jøder over 15 år. Omkring 350 av dem føres til Berg konsentrasjonsleir. Flere av disse settes senere fri, noe som bidrar til at mange jøder og andre nordmenn ikke forstår hvor alvorlig situasjonen er: Planen er å deportere dem til Tyskland. Mer enn halvparten av jødene i Norge bor i Oslo-området. (26.10.1942)

Sigrid Helliesen Lund, som er aktiv i motstandsarbeidet, er én av dem som mottar en telefon om «de store pakkene» – de mannlige jødene. Umiddelbart bidrar hun til å sende mange ut for å varsle jødiske familier i Oslo. En del kommer seg dermed vekk før arrestasjonene begynner i løpet av natten. (25.10.1942)

I løpet av kvelden og natten går det ut varsel til mange jøder om en nært forestående aksjon; mange jøder forlater boligene sine, de fleste av dem begir seg mot Sverige, mens noen skjuler seg i bygder rundt omkring. Noen drar hjem eller blir hjemme i tro på at det dreier seg om en kortvarig aksjon; ikke sjelden har tyskerne etter tidligere aksjoner sluppet jøder fri etter at de hadde sittet inne en tid. Dette har skapt en følelse av at slike aksjoner ikke har vært annet enn trakasserier. (25.10.1942)

Gulbrand Lunde, hans kone og fylkesfører Astrup har reist fra Ålesund. De ankommer fergestedet Våge ved Romsdalsfjorden på vei mot Åndalsnes og sitter sovende i baksetet i påvente av at fergen skal gå. Bilen havner i vannet og både Lunde og hans kone drukner, mens fylkesfører Astrup kommer seg ut av bilen og opp av vannet. Sjåføren, hirdmann Rolf Brennford, gikk ut av bilen før den gled i vannet. Dødsfallene blir etterforsket som mistenkelige, og noen konkluderer med at det er et attentat iscenesatt av tyskerne for å bli kvitt en brysom minister. Lunde har vært NS’ fremste taler og regnes som et følbart tap for NS-styret. NTB beskriver hendelsen slik:

(25.10.1942)

NS’ høststevne i Ålesund avsluttes med propagandamarsj av hirden og NS’ Ungdomsfylking gjennom byen, før minister Gulbrand Lunde og fylkesfører Astrup taler i Løvenvold kino. (25.10.1942)

MS Primero av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt utenfor Trinidad. Torpedoen treffer maskinrommet og dreper to mann der. 40 overlevende kommer seg til land i Trinidad. (25.10.1942)

Serberleiren i Beisfjord blir leir for sovjetiske krigsfanger. 748 av serberfangene, 83 prosent av dem, er døde siden ankomsten i juni, og de resterende blir nå overført til leirene Korgen og Osen. Leirens styre overtas etter hvert av Wehrmacht, og arbeidsforholdene blir litt bedre enn under SS-styret. På det meste vil det være 1600 sovjetiske krigsfanger her. (25.10.1942)

Det kommer ordre fra Berlin om å arrestere alle norske mannlige jøder over 15 år som har legitimasjonskort med «J»-stempel. De skal transporteres til Kirkeveien 23, Oslo. Det er statspolitisjef Karl A. Martinsen som på formiddagen bringer ordren videre til alle politikamre i Norge. Alle voksne «jødinner» pålegges meldeplikt. Arrestasjonene skal skje fra i morgen og er planlagt i lengre tid, men hendelsen med Arne Hvam blir brukt som påskudd. (25.10.1942)

Instrumentmaker Atle Gjøsteen fra Oslo blir arrestert etter at noen har angitt ham for å eie en radio. Han blir sendt via Møllergata 19 og Grini til forskjellige NN-leirer i Tyskland før han ender opp i Sachsenhausen og dør i februar 1945. (24.10.1942)

Noen med kontakter i politiet varsler enkelte jøder om at noe fryktelig er i ferd med å skje. Blant annet får familien Century på Majorstua en telefon fra en bekjent på Lillestrøm, som har fått vite fra politiet at aksjoner mot jødene er under oppseiling. Brått får grenselosene mer å gjøre: Familien Century skjuler seg i et høylass på en lastebil før de blir fraktet til Grue Finnskog og får hjelp til å komme seg over til Sverige. Losene blir fra nå av nødt til å gå de mest brukte rutene flere ganger i uka; det blir et slit med mangel på søvn og en stadig angst for å bli tatt. Kanskje ikke uten grunn blir de etter hvert omtalt som «redningsmannskapet i siste krig». (24.10.1942)

NS har høststevne i Ålesund med mellom 150 og 200 deltakere fra alle Sunnmørs-bygdene. Minister Gulbrand Lunde holder to foredrag. Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka:

(24.10.1942)

Quislings regjering utsteder en lov om ekspropriasjon av alle jøders eiendommer og eiendeler. Boligene deres skal forsegles og alle verdier beslaglegges. Gull, sølv, klokker m.m. overtas direkte av tyske myndigheter uten å bli registrert. (24.10.1942)

Etter drapet på Arne Hvam undertegner Quisling en lov som gir myndighetene hjemmel til å gå til arrestasjon av personer «som mistenkes for visse overtredelser» eller som «fremmer folke- eller statsfiendtlige handlinger». Det er alminnelig antatt at loven i første rekke tar sikte på jødene. (24.10.1942)

Drapet på politimannen Arne Hvam blir slått stort opp i Hirdens avis som et «jødisk mordanslag», og det utløser en hevnlyst i det norske okkupasjonsregimet. (24.10.1942)

To britiske offiserer og fem britiske soldater, som deltok i raidet mot Glomfjord i september, blir henrettet ved nakkeskudd i Sachsenhausen. (23.10.1942)

Ny tresprittragedie i Oslo: To personer blir funnet døde og to personer blir innlagt på Ullevål etter å ha nytt ulovlig kjøpt sprit. To personer anholdes og siktes for å ha kjøpt spriten. (23.10.1942)

Wilhelm Stuckart fra det tyske innenriksdepartementet har vært på inspeksjonsreise i Norge og avgir rapport. Han slår fast at 95 prosent av det norske folk er imot Quisling. Selv innen NS er det delte meninger om Tyskland. Det er en voksende motstandsbevegelse. NS har mislykkes i sin politikk, særlig har kirkestriden og aksjonen mot lærerne virket uheldig. NS må på nytt komme under tysk kontroll, fremhever han. (22.10.1942)

Den nazivennlige politimannen Arne Hvam har blitt skutt og drept på toget mellom Sarpsborg og Halden. Mannen som skjøt er Karsten Løvestad, en grenselos fra Trøgstad som har hatt ansvaret for et følge på åtte-ti jødiske flyktninger som skulle føres over grensen. Losen og jødene hopper av toget, men alle blir tatt. Flyktningene blir sendt til Tyskland, mens losen senere blir henrettet. (22.10.1942)

Det tyske skipet MS Palatia blir angrepet utenfor Lindesnes av fire Hampden fra Royal New Zealand Air Force etter at det har kommet til Kristiansand fra Stettin med omtrent 1000 sovjetiske krigsfanger. Disse fangene er ment å transporteres videre til Ålesund for å bygge tyske installasjoner og festningsverk. 132 vaktsoldater er også om bord, og skipet har et mannskap på 34 inkludert den norske losen Johannes Sandvik fra Stavanger. Etter at Palatia blir truffet av en flytorpedo, forsøker krigsfanger og soldater å redde seg i livbåter, på flåter og på vrakgods. En tysk ubåtjager plukker opp så mange som mulig, men prioriterer tyskere. Etter 25 minutter går skipet ned. 233 mennesker reddes, mens 986 omkommer. Den norske losen omkommer også. I dager og uker etter forliset driver lik i land på Listastrendene. (21.10.1942)