Mengden svovelkis tyskerne henter ut fra Løkken kobberverk øker. De allierte ønsker å stoppe denne tilførselen og jobber med planer om å bombe gruveanlegget og utskipningsanlegget på Thamshavn ved Orkanger. Dette kan føre til store tap av liv blant den sivile befolkning. Alternativet er sabotasje utført av små grupper. Bilder av området tas av britiske etterretningsfly i dag. (14.10.1942)

DS Lysland av Bergen går i konvoi når skipet blir angrepet av to tyske E-båter i Hearty Knoll-kanalen utenfor Cromer. Det bryter ut brann om bord, og tre nordmenn omkommer. Skipet blir slept til Immingham for reparasjon og deltar senere i invasjonen av Frankrike på D-dagen. (14.10.1942)

Mange utnytter tyttebærfangsten til å bytte til seg det man har bruk for. Fra avisen Tromsø. (14.10.1942)

(Sakset fra Erfaren Jomfru Ønskes Strax)