Kong Haakon åpner en stor norsk utstilling i Edinburgh. I sin tale sier kongen blant annet at han håper utstillingen gir et inntrykk av Norge slik det var før det tyske overfallet. Kongen blir varmt hyllet av borgermesteren, som hevder at selv ikke Hitler lenger tviler på at Norge igjen vil bli fritt. (30.10.1942)