Skiløper og forfatter Halldis Neegaard Østbye skriver et brev til Quisling hvor hun foreslår tiltak mot jødene. Hun skriver blant annet at jødene bør drepes «raskt og smertefritt». (07.10.1942)

I Aker forsyningsnemnd rulles en omfattende rasjoneringssvindel opp. En forretning stenges for godt fordi den har solgt matvarer uten å ha krevd rasjoneringsmerker. (07.10.1942)

Teatersjef, skuespiller og instruktør Henry Gleditsch er blant de ti gislene som har blitt henrettet av tyskerne under unntakstilstanden i Trondheim. Årsaken skal være at han har opptrådt «direkte provoserende» overfor sentrale NS-folk og bidratt til at Trøndelag Teater har fått ord på seg for å være et «jøssingreir». Han har tidligere blitt oppfordret til å flykte til Sverige, men ble værende ved teateret. Etter henrettelsen får Trøndelag Teater en NS-mann som sjef og blir boikottet av publikum. (07.10.1942)