Motstandsgruppene på Helgeland, som nå er under opprulling av tyskerne, har vært i kontakt med norske styrker i Storbritannia og fått våpen og utstyr levert av Nils Berdahl, under dekknavnet Birger Sjøberg. Shetlands-Larsen har også vært involvert. (06.09.1942)

Det foregår omfattende motstandsarbeid på Helgeland, og Gestapo gjennomfører en razzia i Grane sør for Mosjøen, delvis på grunnlag av informasjon samlet inn av Henry Rinnans Sonderabteilung Lola. Etter angiveri fra Rinnan-agenter blir en telegrafist arrestert og tvunget til å påvise et våpenlager. På småbruket Tangen ved Majavatnet åpner norske kommandosoldater ild, og to tyskere blir drept. Etter denne hendelsen utfører tyskerne en opprulling som medfører en rekke arrestasjoner. Tyskerne sliter med å få kontroll i området, og det blir gjennomført flere sabotasjeaksjoner mot dem. Dette resulterer videre i at 24 menn fra Grane, Vefsn og Vevelstad etter hvert blir tatt og henrettet, mens 10 menn fra Trondheimsområdet skal bli henrettet som «sonoffer» etter sabotasje. Hendelsen blir kjent som Majavatn-tragedien. (06.09.1942)