I Bergen henger sporveiselskapet opp plakater som formidler at det er forbudt å stå i trikker og busser så lenge det finnes sitteplasser. Dette skyldes at folk har foretrukket å stå fremfor å benytte en ledig plass ved siden av en tysker. (25.09.1942)