Den tyske rustningsministeren Albert Speer varsler innstramminger på tilførslene av tyske sivile arbeidere til okkuperte områder. Tyske OT-arbeidere vil ikke bli overført til okkuperte områder dersom deres landsmenn allerede utgjør mer enn 10-20 prosent av arbeidsstokken der. Dette er allerede tilfelle i Norge, og man kan dermed ikke regne med å få overført stort flere enn de i overkant 4000 tyskere som allerede arbeider i Norge. Fokuset på å rekruttere lønnsarbeidere av andre nasjonaliteter blir sterkere utover høsten, og det er innforstått at disse skal tjene som erstatning for tyske arbeidskrefter. (26.09.1942)

Quisling kommer med «en siste advarsel til de folkefiendtlige krefter», ifølge en avis. På kjempemøtet i Colosseum sier han: «Innen det storgermanske forbund vil NS på helt selvstendig vis igjen skape en sterk og sunn stat». Quisling minnes samtidig ofrene for det britiske bombardementet mot Victoria Terrasse. (26.09.1942)

Norsk Kulturting blir opprettet under et festmøte i Universitetets aula i Oslo. Det blir opplyst at det to dager tidligere ble oppnevnt et kulturråd med åtte medlemmer. Resten av krigen hører man svært lite fra kulturtinget og kulturrådet. (26.09.1942)

Medisintran blir rasjonert. Rasjoneringskort blir bare utdelt til barn født i 1926 og senere, samt til syke, gravide og ammende og personer sysselsatt i befordring. En flaske tran skal vare fra oktober til mai, det vil si én teskje per dag. (26.09.1942)

Quisling, Terboven og tyske gjester fra NS’ riksmøte har en minnehøytidelighet for falne i Frognerparken. Minister Riisnæs holder tale. (26.09.1942)