BAKGRUNN: Etter flere jødearrestasjoner den siste tiden, blir spørsmålene om flukt ganske tydelig for flere nordmenn med jødisk bakgrunn, fordi konkrete advarsler begynner å komme. Sosiolog og motstandsmann Arvid Brodersen, som har tett kontakt med tyske offiserer og motstandere av nazismen etter sin studietid i Tyskland, har fått hemmelig informasjon overlevert fra majorene Theodor Steltzer, Frithjof Hammersen og grev Helmuth James von Moltke. Moltke var også den som informerte den norske motstandsbevegelsen/London-regjeringen om Wannsee-konferansen i januar. Gjennom disse kanalene bringer Brodersen forvarsler om deportasjon av jødene videre til hjemmefrontens ledelse og Jens Christian Hauge. Moltke kan ikke gi noen bestemt dato for når deportasjonene skal skje, men han kommer fysisk til Oslo for å advare nå i september. (13.09.1942)

49 år gamle Karl Gustav Sørensen fra Mandal omkommer når et amerikansk skip blir bombet i senk av tyske fly i Nordishavet, på reise fra Amerika til Sovjet. Man klarer imidlertid aldri å finne ut hvilket skip han var på. Han etterlater seg sin svenske kone Anna, som han giftet seg med i New York i 1921. (13.09.1942)