Vinmonopolet prøver å redusere køer ved at alle med etternavn som begynner med en av bokstavene fra A til K får kjøpt kvalitetsvarer i tidsrommet september-oktober, de andre får bare kjøpt dobbeltrenset brennevin, krydret brennevin eller karveakevitt. I neste salgsperiode vil personer med etternavn L-Å bli fortrinnsberettiget kvalitetsvarene. (01.09.1942)

Rasjonering av poteter etter fastkunde-prinsippet innføres: Tre kilo per uke. Poteter selges bare mot anvisning til egne potetkort, og transport av poteter kan bare foregå med spesiell tillatelse. Tungarbeidere og folk som deltar i jordbruksarbeidet, får betydelige tilleggsrasjoner. I byene skal det legges opp et kriselager på minst 25 kilo poteter per innbygger. Bakgrunnen er store tyske oppkjøp og en dårlig avling av vintergrønnsaker. (01.09.1942)